Dizaina teorija
Īsi par RADOŠO INDUSTRIJU

Radošās industrijas ir aktivitātes, kuru izcelsme balstās indivīda radošajā darbībā, prasmēs un talantā un kurām, radot un izmantojot intelektuālo īpašumu, ir potenciāls veidot produktus ar augstu pievienoto vērtību. Tās aptver arhitektūru, reklāmu, mākslas un kultūras industrijas, dizainu (ieskaitot modi, grafisko dizainu un lietišķo mākslu), filmu, datorspēles un interaktīvās programmatūras, mūziku, jaunos medijus, izdevējdarbību, radio un televīziju.*
Radošā industrija ir cieši saistīta ar radošo ekonomiku - jauno ekonomiku, kas balstās uz nemateriāliem resursiem - zināšanām, radošām idejām un inovācijām.

Šobrīd radošā industrija izvirzās par vienu no visstraujāk augošajām ekonomikas nozarēm pasaulē, kurā apvienojas kultūras un uzņēmējdarbības potenciāls un tiek radīti produkti un pakalpojumi ar augstu pievienoto vērtību. Radošai industrijai ir būtiska loma inovāciju un jauno tehnoloģiju attīstībā.

 
Kā pazīt labu dizainu

Vācu uzņēmuma BRAUN atzītās

10 LABA DIZAINA PAZĪMES

Labs dizains ir jauns.
Tas neatkārto neko zināmu, ne arī pārrada to. Labs dizains ir jauns – tehniskā attīstība dod iespēju jaunradei.

Labs dizains produktu padara viegli lietojamu.

 
Ilgtspējīgas attīstības koncepcija, ilgtspējīgs dizains un ekoinovācija

Sabīne Koklačova (28.10.2011.)

Lai labāk izprastu ekodizaina būtību un identificētu tā ietekmes sfēras, ir svarīgi saprast tā teorētisko pamatojumu. Ekodizains ir daļa no ilgtspējīgas attīstības koncepcijas un ekoinovācijas.
Ilgtspējīgas attīstības koncepcija mūsdienās ir uzskatāma ne tikai par teoriju, kā visai cilvēcei un arī konkrētai kopienai un sabiedrībai attīstīties, bet galvenokārt par uzskatu kopumu, kāds sabiedrības modelis var nodrošināt tās pastāvēšanu.

 
Iepakojuma svarīgākās īpašības un attīstības tendences

Sabīne Koklačova (28.10.2011.)

Divu gadsimtu laikā, iepakojuma industrija ir uzplaukusi pateicoties globālās ekonomikas attīstībai. Ilgu laiku iepakojums tika izmantots lai  galvenokārt aizsargātu produkciju, mūsdienās tas noteikti ir daudz sarežģītāk kā jebkad agrāk. Globalizētajā pasaulē, kuras pamatā ir efektīva ražošana un izplatīšanas iespējas, atrodoties tālu no patērētāja, mēs esam palikuši atkarīgi no iepakojuma, lai sūtītā produkcija patērētāju sasniegtu neskarta. Tajā pašā laikā, iepakojumam aktuāla ir ne tikai praktiskā, bet arī konceptuālā funkcija.[1]

 
Dizaina loma iepakojuma ekodizainā, tā funkcijas un attīstības iespējas

Sabīne Koklačova (25.10.2011.)

Dizains ir mūžīgais attīstības un mainības spēks. Šeit ir nebeidzams process materiālu, tehniku attīstībā, nerunājot par jaunām dizaina tendencēm un stiliem. Tieksme pēc integrētās ekoloģiskās apzināšanās dizaina praksē kļūst par daļu no nepieciešamības, jo ilgtspējīgas nākotnes veidošana balstās uz tāda ceļa atrašanu, kas apmierinās šī brīža sabiedrības dzīves stilu daudz konstruktīvākā veidā. Dizaineri spēlē galveno lomu šīs prakses virzīšanā, jo tie ir atbildīgi par svarīgiem materiālu un ražošanas izvēles lēmumiem produktu ražošanā. Dizaineri nav tikai stilistiski inovatori, bet arī problēmu atrisinātāji. Domājot par ekodizainu, nav jāsaprot tikai pavisam jauna dizaina radīšana, bet ir arī nepieciešams domāt par dizainu citādāk - jaunā veidā. [1]

 
<< Sākums < Iepriekšējā 1 2 3 Nākamā > Beigas >>

1 lapa no 3