PAR DIZAINERA JAUNRADES TIESISKO AIZSARDZĪBU

Gan profesionāļiem, gan arī topošajiem dizaineriem pavisam noteikti ir vajadzīgas labākas zināšanas par savu darbu aizsardzību. Vāja šo juridisko jautājumu izpratne dizainery vidē un visā sabiedrībā kopumā kavē dizaineru njaunradi un traucē dizaina sekmīgai izmantošanai inovatīvos projektos.

Mūsu kolēģis Jānis Ancītis savā rakstā, izsmeļoši iepazīstina ar niansēm un jaunumiem dizainparaugu aizsardzībā.
Raksta uzmanīga izlasīšana palīdzēs iedziļināties Autortiesību un Dizainparaugu likumu pamata jautājumos  un sagatavoties semināram DIZAINPARAUGU AIZSARDZĪBA.

 

Visu rakstu iespējams izlasīt šeit >>>