Konference "Mākslas izglītības pēctecība Latviā, tendences, ierosmes, nepieciešamība""

Rīgas Amatniecības vidusskolā (RAV),  2010. gada 24. februārī notika konference Latvijas mākslas izglītības mācību iestāžu vadītājiem un kultūrizglītības politikas veidotājiem „Mākslas izglītības pēctecība Latvijā, tendences, ierosmes, nepieciešamība”.
Konferencē tika aicināti piedalīties Latvijas mākslas pamatskolu, profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās izglītības mākslas skolu vadītāji, izglītības programmu vadītāji, pedagogi, interešu izglītības institūciju pārstāvji, Latvijas kultūrizglītības politikas veidotāji.

 

Konferencē tika runāts par profesionālās izglītības mācību iestāžu tīkla optimizācijas programmas aspektiem (J.Gaigals, IZM Profesionālās izglītības un vidējās izglītības departamenta direktors), Mākslas un dizaina izglītības perspektīvām Latvijā (A.Grase - Latvijas Dizaineru savienība, I.Pētersone - Dizaina informācijas centrs, I.Kupča - KM Kultūras un radošo industriju izglītības nodaļa ). notika iepazīšanās ar ar RAV, RDMV u.c. profesionālās vidējās dizaina un mākslas izglītības programmām, to specifiku. Kā arī tika diskutēts par principu "nauda seko audzēknim", pašvaldību mācību iestādēm, kultūrizglītības attīstību, profesionālās ievirzes skolu misiju, izglītības pēctecības specifiku, mākslas skolu absolventu iespējām (izglītības turpināšana, darba tirgus), pedagogu darbu, audzēkņu skaitu grupās, eksternismu, kvalifikācijas eksāmeniem, u.c.

Plašāk ar konferencē runāto ir iespējams iepazīties šeit: