250 LVL mūžizglītībai strādājošajiem

NVA piedāvā bezmaksas kursus pieaugušajiem, apmaksājot to izmaksas līdz 250 latiem


Atkal ir atjaunota pieteikšanās!


Nodarbinātības Valsts aģentūra (NVA) projektā "Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām" piedāvā mācīties kursos pieaugušo grupām, kas visvairāk pakļautas bezdarba riskam.

Projekts apmaksā kursus līdz 250 latiem. Pārējiem tiek piedāvāta iespēja kursus apmeklēt līdzmaksājot 10% no kursu vērtības.

Projekta mērķis ir nodrošināt, lai bezdarba riskam pakļautās personas varētu papildināt un pilnveidot darbam nepieciešamās zināšanas un prasmes. Projekta ietvaros līdz 250 latiem pieaugušie var izvēlēties papildināt zināšanas un prasmes kādā profesionālās pilnveides programmā (no 160 stundām) vai neformālās izglītības programmā (no 24 līdz 159 stundām). Ja izvēlētās izglītības programmas izmaksas pārsniedz noteikto atbalsta apmēru, izmaksu starpība personai jāsedz pašai.


Dalībai projektā var pieteikties nodarbināta vai pašnodarbināta persona (izņemot ierēdņus) no 25 gadu vecuma, kas pēdējo formālo vai neformālo izglītību ieguvusi vismaz pirms gada vai agrāk.

Personas, kuras neatbilst minētajiem kritērijiem, pašas nodrošina līdzmaksājumu 10% apmērā no NVA izsniegtā mūžizglītības kupona vērtības. Mūžizglītības kupona maksimālā vērtība šīm personām nepārsniedz 225 latus.

Pretendentam piemērotāko izglītības programmu var izvēlēties sadarbībā ar NVA karjeras konsultantu. Lai saņemtu karjeras konsultāciju un kuponu mācībām izvēlētajā izglītības iestādē, jāreģistrējas jebkurā no 28 NVA filiālēm visā Latvijā.

Reģistrēties pasākumam var no 2010. gada 21. jūlija.

* profesionālās pilnveides programmas;
* neformālās izglītības programmas
(saziņa valsts valodā, saziņa svešvalodās, matemātiskās prasmes un pamatprasmes dabaszinībās un jaunajās tehnoloģijās, digitālās prasmes, mācīšanās, sociālās un pilsoniskās prasmes, pašiniciatīva un uzņēmējdarbība, kultūras izpratne un izpausme).


Nodarbinātības valsts aģentūra atbalsta  personu iesaisti profesionālās pilnveides programmu apguvē un neformālās izglītības programmu moduļos: Saziņa valsts valodā, Saziņa svešvalodās, Matemātiskās prasmes un pamatprasmes dabaszinībās un tehnoloģijās, Digitālā prasme, Mācīšanās prasme, Sociālās un pilsoniskās prasmes, Pašiniciatīva un uzņēmējdarbība, Kultūras izpratne un izpausme (izņemot tādas  profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmas, kuru pabeigšana paredz iespēju iegūt tiesības vadīt A, A1, B, B1, C, C1, M kategorijas transportlīdzekļus vai kuras saistītas ar minēto transportlīdzekļu vadīšanas apmācību)
Izmantojot kuponu sistēmu, izglītības programmu, kurā nepieciešama bezdarba riskam pakļautās personas apmācība, nosaka pati bezdarba riskam pakļautā persona sadarbībā ar karjeras konsultantu.

Dalībai mūžizglītības pasākumos var pieteikties nodarbināta vai pašnodarbināta persona (izņemot valsts civildienesta ierēdņa statusā esošu), kura atbilst šādiem nosacījumiem:
* ir vecumā no 25 gadiem;
* atrodas darba tiesiskajās attiecībās (iesniedz personas apliecinājumu ) vai ir pašnodarbināta persona (uzrāda statusu apliecinošu dokumentu);
* pēdējā formālā vai neformālā izglītība ir iegūta vismaz pirms gada vai agrāk;
* pēc reģistrācijas NVA filiālē ir saņemts karjeras konsultanta atzinums par nepieciešamību iesaistīties konkrētās izglītības programmas apguvē.

Lai saņemtu karjeras konsultāciju un mūžizglītības kuponu mācībām izvēlētajā izglītības iestādē, jāreģistrējas jebkurā no 28 NVA filiālēm visā Latvijā. Izglītības programmu, kurā nepieciešama apmācība, izvēlas pati persona sadarbībā ar NVA karjeras konsultantu. Mūžizglītības pasākumos ir atbalstīta iesaiste mūžizglītībā profesionālās pilnveides programmās (no 160 stundām) un neformālās izglītības programmās (no 24 līdz 159 stundām). NVA sedz mācību maksu par profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi – līdz 250 latiem, savukārt par neformālās izglītības programmas apguvi – līdz 3 latiem par stundu, bet kopā ne vairāk kā 250 latus. Ja izvēlētās izglītības programmas izmaksas pārsniedz noteikto atbalsta apmēru, izmaksu starpība personai jāsedz pašai.

NVA izsniedz mūžizglītības kuponu pilnā apmērā līdz 250 latiem, ja persona atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:
* ir noteikta invaliditāte (iesniedz invaliditātes apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu);
* ir atzīta par trūcīgu (iesniedz pašvaldības izziņas kopiju par trūcīgas personas statusu, uzrādot oriģinālu).
* līdz valsts vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamā vecuma sasniegšanai atlikuši ne vairāk kā pieci gadi (izņemot gadījumu, ja persona vecuma pensiju saņem priekšlaicīgi);
* ir divi vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem (iesniedz bērnu dzimšanas apliecību kopijas, uzrādot oriģinālu).

Personas, kuras neatbilst minētajiem kritērijiem, pašas nodrošina līdzmaksājumu 10% apmērā no NVA izsniegtā mūžizglītības kupona vērtības. Mūžizglītības kupona maksimālā vērtība šīm personām nepārsniedz 225 latus.

Projektā kopumā līdz 2013.gadam plānots iesaistīt 20 200 personas, no tām 2010.g. – 3400 personas.

Reģistrēties pasākumam var no šā gada 21.jūlija visās NVA filiālēs, uzrādot aizpildītu personas apliecinājumu, pasi un iepriekš minētos dokumentus.

Rīgas reģionālājā filiālē klientu pieņemšana notiek pēc iepriekšēja pieraksta, piesakoties pa tālruni 67507870 vai 26600399, vai pierakstoties klātienē uz konkrētu datumu un laiku.
Vairāk informācijas NVA mājas lapā šeit.

 

PIEBILDE

Šai atbalsta programmai ir liela piekrišana. 20. augustā (pēc trīs stundu nepārtrauktas mēģināšanas piezvanīt) izdevās pierakstīties uz pirmo pieteikšanos  vienīgajā brīvajā vietā jau 28. septembrī. Ja est nodomājuši izglītību ar tās palīdzību papildināt vēl šogad, ir jāpasteidzas.