Uzņēmumu vadīšana radošajās industrijās

Vēlos mudināt Jūs padziļināt savas zināšanas un pievienojies studijām unikālajā un Baltijas valstīs vienīgajā profesionālā maģistra studiju programmā “Uzņēmumu vadīšana radošajās industrijās”.

Programma ir domāta jebkuras nozares ambicioziem absolventiem un profesionāļiem, kurus vieno kopīgs mērķis – vēlme radošajā industrijā veidot biznesa pievienoto vērtību caur uzņēmējdarbības, stratēģisko vadības un inovācijas instrumentiem. Programma ir piemērota arī tiem, kuri vēlas  fokusēties uz radošumu kā inovācijas instrumentu produkta pievienotās vērtības radīšanai uzņēmējdarbības vidē.

Studiju programmas veidošana un īstenošana ir balstīta multidisciplinārā pieejā. Programma pirmām kārtām sniedz fundamentālas uzņēmējdarbības un biznesa vadības zināšanas, kas kalpo par pamatu, lai attīstītu specializētas zināšanas radošu uzņēmumu vadīšanā un radošās industrijas vides  ekonomisko, sociālo, tiesisko un tehnoloģisko aspektu izpratnē.
Intensīvā un radošā programmas apguves sistēma nodrošina studenta spēju jau pēc katra studiju kursa apguves pielietot iegūtās zināšanas praksē, piedāvājot savus inovatīvos un radošos konceptus un idejas radoša uzņēmuma veiksmīguma palielināšanā.


Nāciet ciemos! Zvaniet un jautājiet! Un pievienojietes studējošo  pulkam!

Ar sveicieniem,
Dita Danosa