BSA Dizaina skola atkal akreditēta

 

BSA (Baltijas Starptautiskās Akadēmijas) Dizaina skolas direktors, BSA  Profesionālā maģistra studiju programma «Dizains» direktors, BSA 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas «Datordizains» direktors un humanitāro zinātņu maģistrs mākslā, asociētais profesors Mihails Kopeikins ir atsūtījis patīkamu ziņu, ka BSA Dizaina skola ir atkal akreditēta uz 6 gadiem, un starptautiskā akreditācijas komisija ir īpaši atzīmējusi un ļoti augsti novērtējusi BSA Dizaina skolas  izglītības kvalitātes līmenī.


Neliels ieskats akreditācijas komisijas pārstāvja, profesora un Līdas Universitātes (Lielbritānija) dizaina nodaļas vadītāja Tom Cassidy šī gada 21. jūnija individuālajā ziņojumā par maģistra programmu DIZAINS:
"Mēs bijām ļoti apmierināti ar programmas stratēģisko redzējumu un mums bija laba iespēja izzināt un apspriest Dizaina skolas attīstības perspektīvas. Dizaina skolas resursi (bibliotēka, tehniskais nodrošinājums) ir kvalitatīvi un paredzētajam izglītības līmenim atbilstoši. Bija īpaši patīkami tikties ar programmu studentiem, gudriem jauniem  cilvēkiem, lieliski angliski runājošiem. Gribētu uzteikt viņu spēju augstā līmenī diskutēt par intelektuālām tēmām. Uzskatu, ka BSA var lepoties ar saviem absolventiem. Šāda izglītība spēj radīt dizaina domātājus ar pietiekamu tehnoloģisko sagatavotību. Mēs guvām ieskatu arī pārliecinošā Maģistra programmas diplomdarbu aizstavēšanā - detalizētu mērķu, uzdevumu un projekta metodoloģijas izskaidrošanā un pamatošanā. Mūs nopietni iespaidoja  maģistra darbu labā profesionālā kvalitāte. Esmu gandarīts par šīs augstskolas apmeklējumu. Šeit tiek veikts liels darbs."

Plašāka informācija:

http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6390
Komisijas ziņojums: BSADizainsPMSPKZ11.doc

http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6391
Komisijas ziņojums: BSADatordizKZ11.doc

http://www.aiknc.lv/lv/fil_prog_view.php?id=5614
Komisijas ziņojums: VidDiz1lPSPKZ11.doc

http://bsa.edu.lv/programs/progr_diz_mag_lv.html
http://bsa.edu.lv/programs/progr_ddiz_lv.html
http://bsa.edu.lv/programs/progr_vdiz_lv.html


Akreditācijas datums: 29 - 06 - 2011
Akreditācijas beigu termiņš: 31 - 12 - 2017