Aicina Latvijas Kultūras akadēmija

Latvijas Kultūras akadēmijā   - jaunas maģistra studiju programmas:

  • Kultūras menedžments un radošās industrijas;
  • Muzeju un kultūras mantojuma studijas.

Studiju ilgums - 2 gadi. Budžeta un maksas vietas.
Iegūstamais grāds: "Humanitāro zinātņu maģistrs mākslā".
Iestājpšrbaudījumi: tests svešvalodas zināšanu pārbaudei, tests zināšanu pārbaudei kultūras teorijā un vēsturē, pārrunas.
Pieteikšanās studijām 11. - 14. un 16.- 17. jūlijā, LKA Ludzas ielā 24. Vairāk informācijas šeit >>>