Dizaina menedžmenta tālākizglītības programma

Dizaina menedžmenta tālākizglītības programma piedāvā dizaina profesionāļiem apgūt jaunas zināšanas marketinga, menedžmenta, inovatīvo produktu projektu vadīšanas jomā.
Vai dizainerim ir vajadzīgs menedžeris? Vai pats dizaineris var kļūt par menedžeri?
Sākot no 2004.gada LU Ekonomikas un Vadības fakultāte īsteno tālākizglītības programmu Dizaina menedžments.

Programmas klausītāji iedziļinās abās pasaulēs: dizainā un biznesā, veidojot kopīgus projektus un strādājot komandā. Inovatīvas idejas prasa vispusīgu atbalstu: tehnoloģijā, dizainā, menedžmentā - tad veidojas inovatīvs uzņēmums, kurš varētu konkurēt starptautiskajā līmenī. Programmas absolventi ir cilvēki ar daudzpusīgu pieredzi: freelance dizaineri, arhitekti, dizaina firmas vadītāji, valsts un privātstruktūru darbinieki, amatniecības firmas vadītāji, cilvēki ar tehnisko, ekonomisko un mākslas izglītību. Programmas ilgums ir 10 mēneši , kursus vada pasniedzēji-praktiķi no LU, RTU, LMA , kā arī dažādi ārzemju speciālisti. Kursus vadīja: izcils dāņu dizaineris Boriss Berlins, pasaules mēroga dizaina filozofijas speciālists Aleksandrs Rappaports, , Tjandžin Akademijas (Ķīna) profesors Dirks Olbertz - vācu arhitekts un dizaineris, Somijas starptautiskā uzņēmuma „Starcut” dizaina menedžmenta speciāliste Zeynep Falay u.c. Šogad plānojam krievu, britu un itāļu dizaina menedžmenta ekspertu dalību.

Nodarbibu sākums - 2008.g. septembris. Detalizētākā informācija ir atrodama : http://www.profesionalis.lu.lv/