Par atbalstu profesionālai vidējai izglītībai

Latvijas Dizaineru savienība ir nosūtījusi profesionālu vidējo mākslas izglītību atbalstoāu vēstuli Kultūras ministram un Kultūras ministrijai.

 

 

Nr. 2/09-2009
Rīgā,
2009. gada 24. jūlijā

Latvijas Republikas Kultūras ministram Intam Dālderim
Latvijas Republikas Kultūras ministrija
Kr. Valdemāra 11a
Rīga, LV-1364
Latvijas Republikas Saeimas
Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājam
Jānim Strazdiņam
Latvijas Republikas Saeima
Jēkaba ielā 11
Rīga LV 1811

Par atbalstu profesionālai vidējai izglītībai,
Valmieras Mākslas vidusskolai un Daugavpils mākslas vidusskolai, Saules skolai

Latvijas Dizaineru savienība (LDS) ir iedziļinājusies Valstī notiekošajos procesos un saprot atbildību un pienākumus, kādi ir šī brīža valsts vadītājiem un amatpersonām. Esam informēti par izglītibas iestāžu kopējo skaitu un par to izvietojuma blīvumu Latvijas teritorijā, kā arī par nepieciešamo mērķdotāciju finansējumu profesionālās vidējās izglītības programmām.
Uzskatam, ka mūsu kopējais mērķis ir saglabāt unikālo mākslas un dizaina pamatizglītības un profesionālās vidējās izglītības sistēmu, kas ir pārdomāta un funkcionāli sakārtota, un dod visai izglītības struktūrai savu pienesumu ar kultūru un mākslu izprotošiem, profesionāli sagatavotiem jauniem cilvēkiem.
Latvijas Valsts visvērtīgākā bagātība ir tās iedzīvotāju radošais potenciāls, kuru ir jāizkopj un jāpilnveido, ieguldot zināmu daļu valsts un pašvaldību līdzekļus. Latvijas visreālākā eksportprece- Radošās industrijas, ir atkarīgas no radošo profesionāļu sagatavotības un konkurētspējas. Nerodot risinājumu, kā saglabāt izglītības iestādes Valmierā un Daugavpilī, mēs nākotnē saskarsimies ar problēmu, ka talantīgie jaunieši reģionos nespēs izkopt savas spējas, un Latvijas iespējamā eksportprece radošumu būs spiesti realizēt lauku darbos.
LDS apvieno vairāku nozaru dizainerus, kuri lielākoties auguši un izglītību guvuši tieši reģionālajās mākslas skolās, kuras ir bijušas un ir kā vienīgais kultūras centrs rajonā, radošuma un garīguma centrs novadā. Mūsu kolēģe keramiķe Dace Blūma uzņēmās pienākumu vadīt vienu no šiem centriem, kas atrodas Valmierā, rūpējoties par dizaineru jauno maiņu. LDS ir bijusi iespēja novērtēt un salīdzināt Latvijas dizaina skolu  sagatavotību konkursā “Jaunais profesionālis 2008”, kur visās nominācijās atzīstamus rezultātus guva tieši Valmieras Mākslas vidusskolas jaunieši. Veicam arī abu iepriekš minēto skolu akreditāciju, piedalamies diplomdarbu vērtēšanā, kur iegūta pārliecība par nākotnē lietderīgi ieguldītiem līdzekļiem.
Lūdzam rast iespēju pārveidojot un mainot neiznīcināt profesionālās ievirzes kultūrizglītības sistēmu!Latvijas Dizaineru savienības priekšsēdētāja                                 
A. Grase