Izglītība
BSA Dizaina skola atkal akreditēta

 

BSA (Baltijas Starptautiskās Akadēmijas) Dizaina skolas direktors, BSA  Profesionālā maģistra studiju programma «Dizains» direktors, BSA 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas «Datordizains» direktors un humanitāro zinātņu maģistrs mākslā, asociētais profesors Mihails Kopeikins ir atsūtījis patīkamu ziņu, ka BSA Dizaina skola ir atkal akreditēta uz 6 gadiem, un starptautiskā akreditācijas komisija ir īpaši atzīmējusi un ļoti augsti novērtējusi BSA Dizaina skolas  izglītības kvalitātes līmenī.

 
250 LVL mūžizglītībai strādājošajiem

NVA piedāvā bezmaksas kursus pieaugušajiem, apmaksājot to izmaksas līdz 250 latiem


Atkal ir atjaunota pieteikšanās!


Nodarbinātības Valsts aģentūra (NVA) projektā "Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām" piedāvā mācīties kursos pieaugušo grupām, kas visvairāk pakļautas bezdarba riskam.

Projekts apmaksā kursus līdz 250 latiem. Pārējiem tiek piedāvāta iespēja kursus apmeklēt līdzmaksājot 10% no kursu vērtības.

Projekta mērķis ir nodrošināt, lai bezdarba riskam pakļautās personas varētu papildināt un pilnveidot darbam nepieciešamās zināšanas un prasmes. Projekta ietvaros līdz 250 latiem pieaugušie var izvēlēties papildināt zināšanas un prasmes kādā profesionālās pilnveides programmā (no 160 stundām) vai neformālās izglītības programmā (no 24 līdz 159 stundām). Ja izvēlētās izglītības programmas izmaksas pārsniedz noteikto atbalsta apmēru, izmaksu starpība personai jāsedz pašai.

 
2 gadus Itālijā studēt DIZAINU

Pēcdiploma 2 gadu apmācības kurss dizainā Itālijas augstskolā ar mērķi izveidot profesionāli, kas spēj ierosināt inovatīvus risinājumus un kontrolēt ražošanas tehnoloģiskos aspektus, no savas svaigas koncepcijas spēj izveidot konkurētspējīgu, jaunākajām tendencēm atbilstošu produktu un spēj sapludināt kultūras tradīcijas ar inovatīvajām tehnoloģijām, turklāt, lai tas atbilstu svarīgākajiem ekonomiskās attīstības virzieniem.

Vairāk lasīt šeit >>>

 
Uzņēmumu vadīšana radošajās industrijās

Vēlos mudināt Jūs padziļināt savas zināšanas un pievienojies studijām unikālajā un Baltijas valstīs vienīgajā profesionālā maģistra studiju programmā “Uzņēmumu vadīšana radošajās industrijās”.

Programma ir domāta jebkuras nozares ambicioziem absolventiem un profesionāļiem, kurus vieno kopīgs mērķis – vēlme radošajā industrijā veidot biznesa pievienoto vērtību caur uzņēmējdarbības, stratēģisko vadības un inovācijas instrumentiem. Programma ir piemērota arī tiem, kuri vēlas  fokusēties uz radošumu kā inovācijas instrumentu produkta pievienotās vērtības radīšanai uzņēmējdarbības vidē.

Studiju programmas veidošana un īstenošana ir balstīta multidisciplinārā pieejā. Programma pirmām kārtām sniedz fundamentālas uzņēmējdarbības un biznesa vadības zināšanas, kas kalpo par pamatu, lai attīstītu specializētas zināšanas radošu uzņēmumu vadīšanā un radošās industrijas vides  ekonomisko, sociālo, tiesisko un tehnoloģisko aspektu izpratnē.
Intensīvā un radošā programmas apguves sistēma nodrošina studenta spēju jau pēc katra studiju kursa apguves pielietot iegūtās zināšanas praksē, piedāvājot savus inovatīvos un radošos konceptus un idejas radoša uzņēmuma veiksmīguma palielināšanā.


Nāciet ciemos! Zvaniet un jautājiet! Un pievienojietes studējošo  pulkam!

Ar sveicieniem,
Dita Danosa


 
Konference "Mākslas izglītības pēctecība Latviā, tendences, ierosmes, nepieciešamība""

Rīgas Amatniecības vidusskolā (RAV),  2010. gada 24. februārī notika konference Latvijas mākslas izglītības mācību iestāžu vadītājiem un kultūrizglītības politikas veidotājiem „Mākslas izglītības pēctecība Latvijā, tendences, ierosmes, nepieciešamība”.
Konferencē tika aicināti piedalīties Latvijas mākslas pamatskolu, profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās izglītības mākslas skolu vadītāji, izglītības programmu vadītāji, pedagogi, interešu izglītības institūciju pārstāvji, Latvijas kultūrizglītības politikas veidotāji.

 
<< Sākums < Iepriekšējā 1 2 3 4 5 Nākamā > Beigas >>

3 lapa no 5