Izglītība
www.izglitoties.lv

Izveidots jauns portāls Izglitoties.lv  tā ir interneta vietne, kur visiem ir iespēja iepazīties ar aktuālām izglītības iespējām Latvijā, atlasīt un izvēlēties interesējošo informāciju  - par visu, cik nu tur ir ievietots. Ļoti daudz tas nav. Skat. >>> www.izglitoties.lv

 
Veco augstākās izglītības diplomu pielīdzināšanas kārtība

2012. gada 2. martā stājās spēkā Ministru Kabineta 2012. gada 28. februāra noteikumi
nr. 142  (skat šeit >>>) "Grādu un profesionālo kvalifikāciju pielīdzināšanas kārtība".
Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā grādi un profesionālās kvalifikācijas, kas Latvijā (arī PSRS laikos) iegūtas pēc studiju programmas pabeigšanas, kuru uzsāka īstenot pirms Augstskolu likumā noteiktā grādu un profesionālo kvalifikāciju tiesiskā regulējuma spēkā stāšanās 2000. gada 26.decembrī, pielīdzināmas Augstskolu likumā noteiktajiem grādiem un profesionālajām kvalifikācijām un šīs pielīdzināšanas nosacījumus.

Persona, kas vēlas pielīdzināt savu iepriekš iegūto izglītību, iesniedz Akadēmiskās informācijas centrā

 
Rīgas Ekonomikas augstskola dizaina uzņēmumiem

Stokholmas Ekonomikas augstskola Rīgā piedāvā vairākas dizaina uzņēmumiem vērtīgas apmācības, kas palīdzēs veiksmīgi konkurēt eksporta tirgū:

•    Eksporta tirgus apguve: Vācijas tirgus dizaina nozares uzņēmumiem: četru semināru kurss, no kura daļa notiek Vācijā ar viesošanos uzņēmumos.
•    Eksporta akadēmija: piecu semināru kurss, kurā apgūst visas eksporta kontekstā nozīmīgas biznesa prasmes.
•    Zīmola adaptācija eksportam: eksporta konsultācija veiksmīgai zīmola veidošanai starptautiskai konkurencei.

 
Sistēma ārpus formālās izglītības iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču novērtēšanai

Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju (LDDK) un Latvijas  Brīvo arodbiedrību savienību (LBAS) laika periodā no 2010.gada 1.decembra līdz  2013. gada 30. novembrim īsteno Eiropas Sociālā fonda 1.2.1.1.1. apakšaktivitātes projektu „Nozaru kvalifikācijas sistēma izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana”. Projekta īstenošanā piedalās Valsts izglītības satura centrs (VISC) un Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD).
Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.1. apakšaktivitātes projekta „Nozaru kvalifikāciju sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” ietvaros ir izveidota sistēma ārpus formālās izglītības iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču novērtēšanai un atzīšanai.

 
Britu padome Latvijā gaida pieteikumus uz prakses vietām

Turpinot 2009.gadā veiksmīgi uzsākto prakses programmu, Britu padome Latvijā izsludina pieteikšanos uz trijām praktikantu pozīcijām.

Pieteikties konkursam uz prakses vietām ir iespējams, nosūtot aizpildītu pieteikuma anketu līdz 16. septembrim.


Prakses iespēja tiek piedāvāta šādās pozīcijās -

  • mārketinga komunikāciju un sociālo mediju asistents;
  • projektu vadītāja asistents radošās ekonomikas, urbānās mākslas un kopienu attīstības projektiem;
  • projektu vadītāja asistents angļu valodas un izglītības projektiem.
 
<< Sākums < Iepriekšējā 1 2 3 4 5 Nākamā > Beigas >>

2 lapa no 5