SUVENĪRU iepirkuma KONKURSS

Tūrisma attīstības valsts aģentūra (TAVA) izsludina konkursu suvenīru un biznesa dāvanu iegādei.

Pieteikumu iesniegšana: līdz 15. jūnijam plkst. 17:00.
Konkursa mērķis: iegādāties Latvijas tūrisma tēlam atbilstošus suvenīrus un biznesa dāvanas Latvijas kā tūrisma galamērķa popularizēšanai ārvalstu viesiem, potenciālajiem biznesa partneriem, ārvalstu vēstniekiem vai citu valstu augsta līmeņa amatpersonām.
Suvenīra definīcija: Suvenīrs šī konkursa izpratnē ir piemiņas velte, dāvana vai priekšmets, kas

oriģinālā veidā ataino un simbolizē Latvijas tūrisma piedāvājumu, tādejādi palīdzēdams to paturēt prātā.

Konkursa priekšmets: oriģināldarbi – Latvijas tūrisma piedāvājumu reprezentējoši suvenīri un biznesa dāvanas. Piedāvājumam jāsimbolizē vismaz viena no šādām kategorijām – atpūta (relax), bauda (enjoy) un pieredze/piedzīvojums (experience).

Piedāvājumam jābūt oriģinālam un jāatbilst vispārpieņemtajām ētiskajām normām, jābūt praktiskam pielietojamam un spilgtam izpildījumam. Uz iepakojuma vai izstrādājuma ir jābūt ietvertam Latvijas tūrisma tēla logotipam, klāt pievienotam suvenīra vai dāvanas vēstījumam un interneta vietnes www.latvia.travel adresei.

Piedāvājumā nevar tikt iekļauti alkohols un citi šķidrumi tilpumā virs 100ml, tabakas izstrādājumi, apģērbs un apavi, azartspēļu piederumi un ieroči.

Suvenīru un biznesa dāvanu tehniskā specifikācija:

1.grupa:
Neliels, gaumīgi noformēts suvenīrs Latvijas tūrisma piedāvājuma reprezentācijai un izplatīšanai starptautisko izstāžu apmeklētājiem. Suvenīrs ar maksimālo pārdošanas cenu vai vērtību (cenu grupā) līdz Ls 1,- ieskaitot PVN. Suvenīram ir jābūt viegli transportējamam, tas nedrīkst aizņemt daudz vietas izstāžu stendā ierobežotās noliktavas platības un galdu mazo virsmu dēļ. Izplatīšana plānota starptautisko izstāžu apmeklētājiem, tādēļ tam ir jāatbilst starptautisko izstāžu organizatoru drošības noteikumiem. Suvenīram ir jābūt atļautam transportēšanai rokas bagāžā lidmašīnās. Tas nedrīkst bojāties klimatisko apstākļu ietekmē vai telpās gaisa temperatūras maiņas rezultātā. Suvenīrs nedrīkst smērēt rokas vai apģērbu un nedrīkst būt kaitīgs veselībai.

2.grupa:
Gaumīgi noformēts suvenīrs Latvijas tūrisma piedāvājuma reprezentācijai ar maksimālo pārdošanas cenu vai vērtību (cenu grupā) līdz Ls 5,- ieskaitot PVN. Izplatīšana reprezentācijas nolūkā ir plānota tūrisma nozares ārvalstu profesionāļiem, starptautisko darbsemināru un konferenču dalībniekiem, ārvalstu žurnālistiem, citu valstu tūrisma aģentūru pārstāvjiem utmldz. Suvenīra svaram un izmēram ir jābūt tādam, lai vienā reizē kopā ar personīgajām mantām lidmašīnā rokas bagāžā būtu iespējams pārvadāt 15-20 gabalus. Tas nedrīkst bojāties klimatisko apstākļu ietekmē vai telpās gaisa temperatūras maiņas rezultātā. Suvenīrs nedrīkst smērēt rokas vai apģērbu un nedrīkst būt kaitīgs veselībai.

3.grupa:
Gaumīgi noformēta biznesa dāvana ar maksimālo pārdošanas cenu vai vērtību (cenu grupā) līdz Ls 20,- ieskaitot PVN. Dāvanas mērķis ir apliecināt cieņu un godu viesim un reprezentēt Latvijas tūrisma piedāvājumu. Izplatīšana paredzēta citu valstu augsta līmeņa tūrisma nozares profesionāļiem, tūrisma aģentūru vadītājiem, direktoriem, ministriju un diplomātiskā korpusa pārstāvjiem. Dāvanai ir jābūt gaumīgi iepakotai, ar Latvijas tūrisma tēlam raksturīgu vēstījumu (stāstu) un informāciju par dāvinātāju. Dāvana nedrīkst bojāties klimatisko apstākļu ietekmē vai telpās gaisa temperatūras maiņas rezultātā. Dāvana nedrīkst smērēt rokas vai apģērbu un nedrīkst būt kaitīga veselībai.
Piedāvājuma tematika ir jāveido saskaņā ar Latvijas tūrisma tēla koncepciju, skat šeit >>>, tādējādi veicinot Latvijas kā tūrisma galamērķa atpazīstamību ārējos tirgos.

Ievērojot suvenīra definīciju, konkursa dalībnieki atbilstoši nolikumam un tūrisma tēla koncepcijai patstāvīgi rada ideju un izgatavo suvenīru vai biznesa dāvanas paraugu. Suvenīru vai biznesa dāvanas izgatavošanai konkursa dalībnieki var brīvi izvēlēties materiālu un izgatavošanas tehnoloģijas, dodot priekšroku dabīgiem materiāliem, produkta izcelsmes valstij - Latvijai un akcentējot roku darbu, kā unikālu vērtību.

Konkursa dalībniekam piedāvājumā ir jāiesniedz vismaz viens izgatavots suvenīra vai biznesa dāvanas paraugs ar pievienotu aprakstu par piedāvājumu. Uz piedāvātā priekšmeta vai tā iepakojuma ir jāparedz vieta informācijai par dāvinātāju, vēstījumam/stāstam, Latvijas tūrisma tēla logo, interneta vietnes www.latvia.travel adresei un/vai citai ar Pasūtītāju saskaņota informācija.

Piedāvājumam pievienotajā aprakstā jānorāda:

 

  • Idejas un izstrādājuma autori,
  • Idejas skaidrojums (pamatojums), atbilstība suvenīra definīcijai, suvenīra vēstījums, stāsts vai apraksts, kas raksturo tā unikalitāti un saistību ar       Latvijas tūrisma piedāvājumu,
  • Suvenīra lietošanas iespējas, funkcionalitāte,
  • Iespējamais suvenīra izgatavošanas, piegādes termiņš, minimālais pasūtījuma apjoms un tā cena.


Iesniedzējam jāgarantē suvenīra vai biznesa dāvanas ražošanas iespēju vismaz 1 (viena) gada garumā.

Konkursa dalībnieks var iesniegt piedāvājumu par vienu vai vairākām tehniskajā specifikācijā norādītajām grupām. Konkursam noslēdzoties, iesniegtie suvenīru vai biznesa dāvanu paraugi netiks atdoti iesniedzējiem (konkursa dalībniekiem).

Vērtēšanas komisija iesniegtos Piedāvājumus vērtēs, vadoties pēc šādiem kritērijiem:

  • Piedāvājuma idejas atbilstība konkursa tematikai un Latvijas tūrisma tēla koncepcijai – maksimums 20 punkti;
  • Piedāvājuma idejas oriģinalitāte - maksimums 20 punkti;
  • Piedāvājuma mākslinieciskā un izpildījuma kvalitāte, tehnoloģiskais risinājums - maksimums 20 punkti;
  • Piedāvātā izstrādājuma funkcionalitāte, pielietojums - maksimums 10 punkti;
  • Piedāvājuma cena - maksimums 10 punkti;
  • Piedāvājums, kurā izmantoti vietējā ražojuma, dabai draudzīgi, eko vai biomateriāli – 20 punkti.


Maksimālais iegūstamais punktu skaits -100 punkti.

Katrs vērtēšanas komisijas loceklis vērtē iesniegto piedāvājumu, piešķirot noteiktu punktu skaitu (maksimālais punktu skaits - 100). Par Konkursa uzvarētājiem tiek atzīti Piedāvājumi, kas Vērtēšanas komisijas vērtējumā saņēmuši augstāko punktu skaitu konkrētajās tehniskās specifikācijas grupās.

Tūrisma attīstības valsts aģentūra ir tiesīga nepieciešamības gadījumā izvēlēties vairākus vienas tehniskās specifikācijas grupas piedāvājumus, vai arī neizvēlēties nevienu piedāvājumu.

Konkursa dalībnieki, kurus Vērtēšanas komisija atzīst par uzvarētājiem, saņems tiesības slēgt piegādes līgumu par katru konkrēto piedāvājuma pozīciju atsevišķi līdz summai, kas nepārsniedz Ls 3000,-.

Pieteikties TAVA izsludinātajā konkursā var līdz 15.jūnija plkst.17:00 aģentūrā, Brīvības ielā 55, II. ieeja, personīgi vai sūtot pa pastu.

Kontaktpersona papildus jautājumiem:
Linda Penka
Tūrisma mārketinga eksperte
Tālrunis:. 67358136
E-pasts: linda.penka@latvia.travel