XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku logo zīmes KONKURSS

Turpinot gatavošanos nākamajiem XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 2015.gadā, Valsts izglītības saturas centrs izsludina logo zīmes konkursu. Aicinām radošus un ieinteresētus cilvēkus krāsās izteikt savu redzējumu, kāds varētu būt vizuāli vienojošais simbols nākamajiem XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.

Savs priekšlikums jāiesniedz līdz 22.jūnijam plkst. 16:00.

Logo ir jāizveido atbilstoši bērnu un jauniešu mērķauditorijai un izvēlētajai svētku mākslinieciskajai koncepcijai “Burtburvība”, attēlojot Latviju kā valsti ar savu nacionālo identitāti.

Skolu jaunatnes DZIESMU UN DEJU SVĒTKI ir tautas tradīciju ābece. Lai to izdarītu, mums jāprot burtu pa burtam izburtot, sasaukt burtus kopā un skaļi pateikt: mēs esam un topam dziesmā, dejā, mūzikā, rakstā, spēlē, latvietībā.
BURT(u)BURVĪBA rodas, kad izdodas sajūtai un zināšanai meklēto izteiksmi jeb burtu atrast, savienot jaunā, nebijušā un to skaisti piedzīvot. Tad ir SVĒTKI!

Izstrādātajam logo jābūt tādam, kuru, izmainot mērogu, var izmantot uz aploksnes, uz veidlapas, bukletā, plakātā, uzlīmēs, lielformāta noformējumos, kā arī svētku dalībnieku identifikācijai (nozīmītes, dalībnieku kartes, krekliņi u.c. svētku atribūtika).

Konkursa uzvarētāja veidotais logo tiks izmantots XI Dziesmu un deju svētku noformēšanā un uzvarētājs saņems 300Ls lielu naudas balvu.