Tūrisma transporta pieturvietu informatīvo stendu dizaina konkurss

Etalonmodeļa skice informatīvajam stendam tūrisma transporta pieturvietās

Rīgas pilsētas būvvalde izsludinājusi atklātu dizaina konkursu tūrisma transporta pieturvietu informatīvo stendu dizainam.
Trīs labākie priekšlikumi tiks apbalvoti ar naudas balvām. Kopējā godalgu vērtība 1500 latu.
Darbi iesniedzami līdz šī gada 11. jūnijam plkst. 14.00.


Konkursa mērķis radīt kvalitatīvu, funkcionālu, tikai Rīgai raksturīgu vides dizaina objektu. Ņemot vērā, ka vasaras tūrisma sezonā ir speciāls tūrisma transports, par kura kursēšanas laikiem, izmaksām un maršrutu nepieciešams izvietot informāciju, nepieciešams vienots pieturvietu un norāžu dizaina risinājums, kas būtu ātri atpazīstams, funkcionāls un iekļautos vēsturiskajā pilsētas vidē.
Konkursā aicināti piedalīties arhitekti, ainavu arhitekti, dizaineri un mākslinieki, kā arī mākslas, arhitektūras un ainavu arhitektūras studiju programmās studējošie augstskolu studenti.

Kopējā konkursa godalgu vērtība ir 1500 Ls, pirmās vietas ieguvējs saņems 700 Ls, otrās vietas ieguvējs – 500 Ls, trešās vietas ieguvējs – 300 Ls (pirms nodokļu nomaksas).

 

Konkursam iesniegtos dizaina risinājumus vērtēs žūrijas komisija, kuras sastāvā būs pārstāvji no Rīgas pilsētas būvvaldes, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas, Latvijas Dizaineru savienības.

Dizaina risinājumi iesniedzami līdz 2012.gada 11.jūnija plkst. 14.00 Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4.

Konkursa nolikumu (iesniedzamo materiālu formātu un iesniegšanas kārtību) skatīt šeit >>>