CEĻOJOŠO IZSTĀŽU iepirkuma konkurss

Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē Sekretariāts (LPESPS) izsludinājis iepirkumu „Ceļojošās izstādes Latvijas prezidentūras Eiropas Savienībā ietvaros”.
Iepirkums tiek organizēts, lai nodrošinātu kultūras programmas piedāvājumu – desmit ceļojošo izstāžu veidā – valstīm, kurās netiek organizēta centralizētā prezidentūras publiskās diplomātijas un kultūras programma.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties Iepirkumu uzraudzības biroja un LPESPS mājas lapā sadaļā „Iepirkumi”: http://es2015.lv/lv/sekretariats/publiskais-iepirkums

Pretendentu piedāvājumi tiek gaidīti līdz 2014. gada 24. februārim.