Kultūrpolitika
Dizaina attīstības veicināšanai izveidota Latvijas Dizaina padome

Kultūras ministrijā (KM) uz savu pirmo sēdi ir sanākusi Latvijas Dizaina padome. Jaundibinātā padome ir ministrijas konsultatīvā institūcija, kuras izveidošanas mērķis ir, koordinējot nozares profesionāļu un valsts institūciju sadarbību dizaina nozares attīstībā, izmantot dizaina iespējas ekonomiskās izaugsmes, inovāciju un konkurētspējas veicināšanā, kas noteikts Nacionālā attīstības plāna prioritātēs.

 
Radoša persona. Radoša ekonomika. Krustpunkti un paralēles

„Radoša persona. Radoša ekonomika. Krustpunkti un paralēles”, 25.aprīlī pulksten 12:00 Eduarda Smiļga Teātra muzejā.

Radošu personu un kultūras cilvēku statuss sabiedrībā jau ilgu laiku ir aktuāla un diskutabla tēma. Nesen veiktais Latvijas Radošo savienību padomes un Latvijas Kultūras akadēmijas pētījums „Radošu personu situācija Latvijā 2012.gadā” (skat. http://www.makslinieki.lv/ aktualitates/203/) atjaunojis diskusijas kā politikas pārstāvju, tā pašu radošo personu vidū par nepieciešamo un vēlamo valsts atbalsta formu tādos jautājumos kā radošu personu sociālo garantiju nodrošināšana, problēmas nozarēs, radošas personas nozīmi valstī, kā arī radošas personas dzīvesveida un darba specifiku.

 
Valsts kultūrpolitikas pamatnostādnes “Radošā Latvija 2014 – 2020”

Kultūras ministrija uzsākusi diskusiju ciklu par valsts jaunajām kultūrpolitikas pamatnostādnēm „Radošā Latvija”, kas būs nozīmīgākais valsts politikas dokuments kultūras nozarē no 2014. līdz 2020.gadam. Diskusijās KM bija uzaicinājusi piedalīsies citu atbildīgo nozaru ministriju un dažādu jomu ekspertus.
KM turpina darbu pie valsts kultūrpolitikas pamatnostādnēm „Radošā Latvija”, kas nepieciešams, lai noteiktu prioritātes un attīstības virzienus kultūras jomā 2014. līdz 2020.gadam, uzsverot kultūras radošā potenciāla ieguldījumu indivīda, sabiedrības un valsts ilgtspējīgā izaugsmē.
Dokuments turpinās pašlaik spēkā esošās „Valsts kultūrpolitikas vadlīnijas 2006.-2015. gadam. Nacionāla valsts” un veidos sasaisti ar Latvijas Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju „Latvija 2030” un Nacionālo attīstības plānu, kā arī ES kultūrpolitikas dokumentu „Radošā Eiropa” un ES fondu nākamo plānošanas periodu 2014.-2020.gadam.

 
Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma "Kultūra"

No 27.marta līdz 24.aprīlim profesionāli mākslinieki un citi radošo profesiju pārstāvji var pieteikties radošo braucienu atbalstam Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā "Kultūra". Finansiālais atbalsts paredzēts braucienam uz kādu no Ziemeļu vai Baltijas valstīm laika periodā no 1-10 dienām, tas sedz ceļa un uzturēšanās izmaksas. Braucieniem var pieteikties arī nelielas grupas (līdz 6 personām), ja visi grupas dalībnieki dodas uz vienu un to pašu vietu, vienā un tajā pašā laikā.

 
RADOŠU PERSONU SITUĀCIJA LATVIJĀ 2012.GADĀ

Šī gada sākumā moslēdzies pētījums "Radošo personu situācija Latvijā 2012. gadā" un publiskoti tā rezultāti. Pētījums tapis pēc Latvijas Radošo savienību padomes pasūtījuma (ar Kultūras ministrijas finansiālu atbalstu), un to veica Latvijas Kultūras akadēmijas pētnieku grupa Kultūras socioloģijas un menedžmenta katedras vadītājas prof. Andas Laķes virsvadībā. Pētījums bija ilgi gaidīts, jo ļāva noskaidrot būtisku informāciju par dažādās kultūras nozarēs strādājošajiem, īpaši pašnodarbinātajiem – izplatītākos nodarbinātības veidus, atalgojuma līmeni dažādās kultūras nozarēs, sociālā nodrošinājuma situāciju un aktuālākās problēmas.
Pētījums tika veikts izmantojot kvantitatīvās (aptauja) un kvalitatīvās metodes (dziļās intervijas). Aptaujas respondenti tika izvēlēti 7 kultūras nozarēs – arhitektūra, dizains, kino, literatūra, mūzika, teātris, vizuālā māksla – pēc pieejamības principa. Pētījuma vajadzībām tika apzināti attiecīgo nozaru radošo savienību biedri, kā arī izdarīts viss iespējamais, lai aptvertu attiecīgajās nozarēs strādājošos, kas nav radošo savienību biedri.

 
<< Sākums < Iepriekšējā 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nākamā > Beigas >>

1 lapa no 10