LDS biedru kopsapulce

2012. gada 3. martā Kr. Valdemāra ielā 35 notika LDS biedru kopsapulce. Sapulcē ar ziņojumu par padarīto uzstājās LDS priekšsēdētāja v.i. Arvīds Endziņš. Tajā tika nosprausti nākamo 2 gadu LDS darbības prioritārie virzieni. Par LDS jauno priekšsēdētāju tika ievēlēts Andrejs Broks. Sapulcē ievēlēja arī LDS valdi. Turpmākos divus gadus Latvijas Dizaineru savienības valdē darbosies - Andrejs Broks, Sabīne Koklačova, Inta Maldupe, Arvīds Endziņš, Vilnis Auziņš, Agris Dzilna, Dace Runča, Česlija Čable-Zibene, Andra Irbīte, Natālja Mitina un Gatis Vanags.