STARO RĪGA 2012

Gaismas festivāla "Staro Rīga"
tematiskā koncepcija un programmas struktūra
Norises laiks: 2012. gada 15. -18. novembrī
Festivāla objektu darba laiks katru festivāla dienu no plkst. 18.00 līdz plkst. 23.00

Gaismas festivāla "Staro Rīga" 2012. gada tematiskā koncepcija

...SLAVINĀJUMS.


Šī gada festivāla tēma ir uzaicinājums doties vērtību meklējumos.

Ik brīdi sastopoties ar milzīgu informācijas gūzmu, saskarsmes situācijām, viedokļiem un  interpretācijām  mēdzam apmulst. Kas ir labs, kas slikts, kas izcils, kas varbūt augstu celts, bet bezvērtīgs savā būtībā? Aiz spilgta ārišķīguma mēdz slēpties garīgs tukšums, bet neizgaismotas paliek būtiskas vērtības un svarīgas kopsakarības.
Gaisma, krāsu un kontrastu spēles, attēli, animācija, jauni  tehnoloģiski risinājumi  ir tikai mākslinieka rīki un instrumenti patiesu vērtību meklēšanai, gaismas objektu stāstu satura atklāšanai. Galvenais izaicinājums ir negaidītas, atjautīgas metodes un paņēmieni stāstu veidošanai un satura atklāsmei, vispārīgās noskaņas veidošanai un zemtekstiem.


Gaismas festivāla „Staro Rīga” 2012.gada programmas struktūra

1.Rīgas domes konkursa programma
Objekti ir dažādas vietas pilsētvidē - ēkas, parki, tilti, laukumi, pagalmi, pieminekļi. Tie ir pilsētvides mēroga, aplūkojami gan tuvumā, gan no attāluma, pilsētas ainavu kontekstā. Objektus var papildināt priekšnesumi, muzikālas un teatrālas norises pilsētvidē. Vēlama skatītāju interaktīva iesaistīšana norisēs. Programmas objektu izveide tiek finansēta vai līdzfinansēta no Rīgas pilsētas budžeta līdzekļiem.

2. Kuratoru programmas

Vietēju un starptautisku kuratoru izvēlētas programmas, kas var sastāvēt no 1-7 objektiem, kuru ideju izveide un realizācija ir kuratora pārziņā. Kuratora veidotā programma var būt atsevišķs objekts, savstarpēji tematiski nesaistītu, bet festivāla tēmai atbilstoša projektu programma vai vairāku projektu kopums, kas atklāj festivāla tēmu savstarpējā saistībā.
Kuratoru programmas akceptē Konkursa komisija, kas var lemt arī par kuratoru pieaicināšanu.
Programmu finansējuma avoti var būt Rīgas pilsētas budžeta, sadarbības partneru, sponsoru līdzekļi un starptautisku fondu finansējums.

3. Festivāla sadarbības partneru gaismas objektu programma
Festivāla programmā tiek iekļauti festivāla sadarbības partneru gaismas objekti - gaismas instalācijas un objekti, kuru idejas rada, tehniski realizē un finansē Festivāla sadarbības partneri vai sponsori. Sadarbības partneru programma ļauj uzņēmējiem iekļauties pilsētvides pasākumā, izgaismojot savu ēku, pilsētvides objektu vai izstāstot sava uzņēmuma stāstu. Sadarbības partneri piedalās festivāla finansēšanā, ieguldot līdzekļus kopējo festivāla izdevumu un reklāmas kampaņas izmaksās. Festivāla sadarbības partneru gaismas objektu programmas darbus vērtē Konkursa komisija. .

4. Pilsētvides dekoratīvo gaismas objektu programma
Katru gadu Rīgā tiek radīti ilgtermiņa izgaismojuma projekti – namu celtniecības vai renovācijas projektos ēku izgaismojums kļūst arvien populārāks. Šajā programmā tiek iekļautas gan ēkas un pilsētvides objekti, kas ieguvuši jaunu, ilgtermiņa izgaismojumu, gan pilsētas noformējuma objekti, kas veikti ar izgaismojuma metodēm. Programmas mērķis ir uzrunāt namīpašniekus un apsaimniekotājus veidot pastāvīgu un inovatīvu ēku un objektu izgaismojumu. Festivāla organizatori aicina arī iedegt jau esošo pastāvīgo ēku gaismojumu festivāla dienās, tā piedaloties svētku veidošanā.

5. Jauniešu un studentu gaismas objektu programma
Jau trešo gadu festivālā tiek veidota atsevišķa programma, kurā ar savām gaismas instalācijām debitē jaunieši un studenti. Šajā projektu grupā priekšroka tiek dota mākslas nozaru studentu darbiem, taču projektus var pieteikt jebkurš. Jauniešu un studentu gaismas objektu programmas darbi ir neliela mēroga mazbudžeta objekti. Galvenais kritērijs objektu atlasē ir radošās idejas oriģinalitāte, atbilstība pasākuma koncepcijai un praktiskās realizācijas iespējamība. Programma tiek finansēta no sadarbības partneru līdzekļiem.

6. Vides reklāmas stendu gaismas objektu programma
Vides reklāmas stendu mākslas objektu programma tiek veidota sadarbībā ar vides reklāmas uzņēmumu JCDECAUX un LADC. Programmas dalībnieki ir reklāmas aģentūras, kuru mākslinieki un dizaineri veido gaismas objektus un instalācijas esošajos vides reklāmas stendos, atdzīvinot pilsētvidi un pārveidojot stendus par unikāliem gaismas objektiem, tā bagātinot festivāla programmu un vienlaikus parādot pilsētas iedzīvotājiem un klientiem savu radošumu, varēšanu un ideju oriģinalitāti. Vides reklāmas stendu objektu programmas mērķis ir rosināt oriģinālu gaismas objektu veidošanu, inovatīvu tehnoloģiju pielietojumu, kas aktivizē iedzīvotāju radošu  līdzdalību.


7. Pilsētas iedzīvotāju līdzdalības akcijas

Tiek plānotas divu veidu akcijas:
1.    Mediju un aktuālu tehnoloģiju pielietojuma rosinātas akcijas.
Mediju partneri tiek aicināti uz sadarbību festivāla sagatavošanas un norises laikā realizēt sadarbības projektus, kuru mērķis ir pilnveidot un uzlabot apkārtējo vidi, pilsētas un dzīves telpas kvalitāti, aktualizēt dabu saudzējošu risinājumu nepieciešamību,  veicināt jaunu tehnoloģiju izmantošanu un pielietošanas apgūšanu.
2.    Akcijas, kas veicina iedzīvotāju pašiniciatīvu gaismas objektu veidošanā.
Festivāla laikā pilsētas apkaimju iedzīvotāji tiek aicināti piedalīties akcijās – katrs personīgi iesaistoties gaismas festivāla tapšanā.

8.Starptautiskā gaismas festivālu pilsētu jauniešu radošuma programma
Pirmo reizi gaismas festivālā plānots veidot starptautisku darbnīcu, iesaistot tajā pilsētu, kurās notiek gaismas festivāli, jauniešus. Darbnīcas uzdevums – ierobežotā laikā ar noteiktu finansējumu radīt pilsētvides objektus. Darbnīcas dalībniekiem tiek piedāvāts darboties ierobežotā tehnikā, izmantojot līdzīgus izteiksmes līdzekļus un ar noteiktu tematisko ievirzi. Pieteikumu iesniegšana dalībai darbnīcā tiks izsludināta atsevišķi.

9. Radošā darbnīca RIGA2014 Light Think Tank
Radoša koprades platforma, kurā tiek meklēti radoši risinājumi pilsētvides kvalitātes uzlabošanai Rīgā. Latvijas augstskolu studenti vietēju un starptautisku mākslinieku vadībā ģenerēs idejas, kā ar radošām pieejām un interaktīvu objektu izveidi uzlabot gaisotni pilsētas tumšajās vietās. Veiksmīgākās idejas tiks tālāk izstrādātas un, atbilstoši finansiālajām iespējām, realizētas festivāla laikā. Pieteikumu iesniegšana dalībai radošajā darbnīcā tiks izsludināta atsevišķi.

10. Gaismas kafejnīcu maršruts
Festivāla apmeklētāju komforta programma, kurā pilsētas kafejnīcas aicinātas pārveidot savu fasādi interpretējot festivāla māksliniecisko koncepciju. Gaismas kafejnīcu maršruts tiek atsevišķi komunicēts festivāla ietvaros, kafejnīcas tiek aicinātas objektu apmeklētājiem veidot īpašus piedāvājumus, organizēt mākslinieciskas norises, tā papildinot gaismas festivāla programmu.

11. Citi notikumi

Festivāla ietvaros tiek veidota atsevišķa programma, kurā iekļautas citas pilsētā notiekošas aktivitātes, kuru norises laiks un tematika atbilst Festivāla pamatidejai, bet kuri netiek finansēti no Festivāla budžeta.

 

 

STARO RĪGA 2011 objektus var atsvaidzināt atmiņā  šeit >>>