Dizaina soliņu plenērs Liepājā

No 9. līdz 18. jūlijam Liepājā notiks plenērs «Dizaina objekts – parka soliņš», kura laikā iedzīvotāji varēs vērot, kā uz takas, kas atdala pludmales kāpu zonu no parka teritorijas, dizaineri veidos 12 uniklā dizaina objektus - parka soliņus.

Plenēra skiču konkursam tika iesniegtas 48 parka soliņu dizaina idejas, kuru autori ir gan studenti, gan pieredzējuši profesionāļi. Žūrijas komisija (Liepājas domes izpilddirektors Edgars Rāts, arhitekts Andris Kokins, arhitekts Indulis Kalns, Liepājas pilsētas galvenā māksliniece Agita Ansule un Komunālās pārvaldes komunālās nozares vadītājs Juris Muskats) izvērtē iesniegtos darbus un pieņems lēmumu par 12 dabā realizējamiem parka soliņiem.


Liepājā savulaik bija iekoptas koktēlniecības plenēru tradīcijas, kas nu jau daudzus gadus ir nepelnīti piemirstas. Plenēros tapa savdabīgi, daudzfunkcionāli objekti jūrmalas parkā un pludmalē. Šobrīd šie objekti savu praktisko pievilcību ir zaudējuši un lielākā daļa jau ir demontēti. Tomēr šogad Liepājas dome radusi iespēju organizēt  šo jauno plenēru.
Jūrmalas parkā norisināsies soliņu izgatavošana un uzstādīšana. Soliņu izgatavošana paredzēta parkā uz vietas, darba procesu padarot maksimāli skatāmu publikai. Nelabvēlīgu laika apstākļu vai citu specifisku nepieciešamību gadījumā tiks nodrošināta darba vieta zem jumta, kā arī apsardze. Plenēra laikā izgatavotie soliņi kļūst par Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumu.

Konkursa kārtībā visi žūrijas izvēlētie mākslinieki/ amatnieki, kuri piedalās plenērā un realizē soliņu atbilstoši savai iesniegtajai skicei, saņems balvu Ls 250.00 (pēc nodokļu nomaksas). Gadījumā, ja pie objekta strādā vairāki mākslinieki, balva tiek izmaksāta grupas vadītājam. Lai stimulētu radošo sacensību dalībnieku starpā, organizētājs ir tiesīgs piešķirt papildus balvas, kuru kopējais fonds ir Ls 500.00. Ar izejmateriāliem - metāla un masīvkoka detaļām – nodrošina plenēra organizators – Liepājas pilsētas pašvaldība.